Open PC-2-Phone Dialer

Open PC-2-Phone Dialer 1.0

Miễn phí
Nó cho phép ông phải gọi trực tiếp từ màn hình máy tính
Người dùng đánh giá
2.3  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Thomas C. Taylor
Open PC-2-Phone Dialer là một mở nguồn gốc, chương trình đó cho phép tạo gọi trực tiếp từ màn hình máy tính. Chương trình hỗ trợ nội bộ số điện thoại lên 6 chữ số và chỉ duy nhất USA điện thoại tiêu chuẩn. Anh cũng có thể cấu hình hotkeys về tốc độ quay số.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: